06 – 29 00 47 84 info@deleeuwbestuursrecht.nl

Bestuursrecht (Awb)

Basiskennis voor werken bij de overheid

Wij verzorgen trainingen die gericht zijn op de dagelijkse praktijk bij de overheid.

Als voorbeeld de cursus Algemene wet bestuursrecht. In de dagelijkse praktijk van het werken bij een overheidsorganisatie is de Algemene wet bestuursrecht (Awb) essentieel. Vooral voor medewerkers die besluiten, regelingen en andere juridische stukken maken, is een goede basiskennis van de Awb een must. Speciaal voor die medewerkers heeft De Leeuw Bestuursrecht een cursus ontwikkeld.  Aan de hand van praktijkvoorbeelden behandelen wij de hoofdlijnen van het algemeen bestuursrecht. De cursisten participeren door inbreng van de eigen cases en vragen. Tijdens de cursussen komen onder meer de volgende onderwerpen en vragen aan de orde:

* Besluiten, beschikkingen: wat is een besluit en hoe herken ik een beschikking?
* Beleidsregels: wat zijn beleidsregels en mag je ervan afwijken?
* Wat is mandaat, delegatie, volmacht en machtiging?

N

Onze trainingen worden gegeven door juristen met jarenlange juridische ervaring in de overheidspraktijk.

N
Onze trainers hebben plezier in het opleiden en krijgen zeer goede beoordelingen.
N
De trainers zijn gewend om in / op de locatie die u zelf kiest de training te komen geven.
N

Wij zijn vooral gewend om de trainingen te geven aan kleine groepen (meestal circa 15 personen). Dat bevordert de interactiviteit van de training en daarmee zeker ook de effectiviteit.

N

Onze trainingen staan bekend om de praktijkgerichtheid. Elk onderdeel kent een kort theoretisch gedeelte en aansluitend een praktijkoefening of casuspositie.

N

Onze trainingen zijn altijd maatwerk: de trainer sluit theorie en de oefeningen aan bij de situatie (regelgeving / beleid) in uw organisatie.

Heeft u vragen?