06 – 29 00 47 84 info@deleeuwbestuursrecht.nl

Bezwaarbehandeling

Per zitting, een tarief per bezwaarschrift of totaal uitbesteden: aan u de keus!

Interim-secretaris bezwarencommissie (op basis van uur- of dossiertarief)
Heeft u tijdelijk uitval door ziekte, een vacature of zwangerschap? Maak dan gebruik van de pool van ervaren secretarissen van de Leeuw Bestuursrecht. Zij zijn gewend aan het vervullen van die rol, zich aan te passen aan de werkwijze van uw gemeente en per direct aan de slag te gaan. Veel van die juristen hebben goede ervaringen met de informele aanpak.

U werkt niet (meer) met een commissie maar werkt met ambtelijk – of bestuurlijk – horen? Veel juristen uit onze pool hebben ook die ervaring. In combinatie met de informele ‘andere’ aanpak  / bellen bij bezwaar, doen zij dat goed, doelmatig en snel.
Wilt u laten onderzoeken of u uw bezwaarprocedure doelmatiger kunt inrichten? Klik hier (link naar onderzoek en advies).

Geheel uitbesteden van bezwaarbehandeling of projectmatige uitbesteding bij achterstand / piek kan uiteraard ook. Kampt u met een achterstand of grote piek of is de vaste capaciteit echt niet voldoende meer. Kijk op ‘Uitbesteden  (link). Het behandelen van bezwaarschriften leent zich uitstekend voor het geheel uitbesteden daarvan. Het is immers lastig om de – juridische – capaciteit af te stemmen op de wisselende instroom van bezwaarschriften.

N

Wij hebben voor elke soort bezwaarschrift de daarbij passende jurist.

N

Indien u dat wenst kan onze interim-jurist u informeren over de werkwijzen bij andere gemeenten, zeker indien u op zoek bent naar een meer doelmatige (sneller, beter, goedkoper) werkwijze.

N

U houdt zelf de regie. U zet de interim-jurist louter in voor het juridisch inhoudelijke werk (hoorzitting, schrijven van advies en/of beslissing op bezwaar).

N

Onze juristen zijn gewend zich aan te passen aan uw werkwijze.

N

U opteert voor een tarief per bezwaarschrift? Dat is bij ons mogelijk. Bij de Leeuw Bestuursrecht geen verrassingen achteraf maar duidelijkheid vooraf!

N

Een scherpe prijs en altijd de betere prijs-kwaliteitsverhouding!

Mevrouw mr. Beppie Wijnties, Teamleider Juridische Zaken en Inkoop, Gemeente Breda:  “Samenwerking met De Leeuw Bestuursrecht is voor de gemeente Breda een positieve ervaring. Naast het leveren van een deskundig advies over de mogelijkheden te komen tot één bezwaarschriftencommissie met verschillende kamers in Breda heeft de Leeuw Bestuursrecht naar volle tevredenheid een interim-jurist geleverd ter ondersteuning van het secretariaat van de Adviescommissie Bezwaarschriften  AwB.”

Gemeente Breda

interim-jurist als secretaris Bezwarencommissie

De Leeuw Bestuursrecht leverde aan de gemeente Nissewaard meer keren juridische capaciteit om bezwaarschriften te behandelen op projectbasis en een tarief per bezwaarschrift.
Carin den Heijer, Teamcoördinator Rechtsbescherming bij Gemeente Nissewaard: Door de inzet van een juriste van De Leeuw Bestuursrecht is onze voorraad bezwaarzaken in korte tijd geslonken. Zij werkte snel, nauwkeurig en efficiënt en was ook nog eens snel inzetbaar. Korte lijntjes, snelle slagen!

Gemeente Nissewaard

Teamcoördinator Rechtsbescherming

In november 2015: Nieuwkoop heeft te maken met een tijdelijk capaciteitsprobleem bij het secretariaat van de bezwarencommissie. Remko Stilting (Teamleider Bestuurlijk Juridische Zaken):  “Mijn vraag om een interim-secretaris van de bezwarencommissie werd goed begrepen. Dick de Leeuw is goed bekend met het werk dat gedaan moet worden. Het leidde tot een snelle voordracht van 3 zeer ervaren, capabele interim-juristen. We konden kiezen. Die keuze hebben we gemaakt en we kijken uit naar de samenwerking met De Leeuw Bestuursrecht en de interim-jurist.”

Remko Stilting

Teamleider Bestuurlijk Juridische Zaken

Wij willen werken met een jurist op afroep. Kan dat?

Zeker, dat kan! Bij meer gemeenten werken wij op deze wijze. De jurist gaat in die gevallen aan de slag zodra de gemeente – bijvoorbeeld bij een bezwaarschriftenpiek – een capaciteitstekort heeft.

Wat gebeurt er bij uitval van de interim-jurist?

Ons bureau beschikt over een pool met tientallen juristen met ervaring met bezwaarbehandeling (en beroep). Binnen 3 werkdagen zorgen wij voor vervanging.

Heeft DLB ervaring met outsourcing?

Zeker, die ervaring is er. Met elke vorm en met aantallen van 5 tot 1400 bezwaarzaken.

Hoe komt een tarief per bezwaarschrift tot stand?

Wij beschikken over ruime ervaringsgegevens over de duur van behandeling van categorieën bezwaarzaken. Daarnaast kijken wij ook naar de werkwijze van uw gemeente.

Hoe komt het uurtarief tot stand?

Wij presenteren u – tenzij u nadrukkelijk iets anders wenst – een all-in tarief. Dat wil zeggen, een tarief incl. reis- en andere onkosten. Dat tarief is gebaseerd op het uurtarief van de in te zetten jurist. Wij hebben beperkte overheadkosten en hanteren daarom een bescheiden marge.

Kunt u ook adviseren over een meer doelmatiger bezwaarproces?

Zeker, ook die ervaring hebben wij. Wij deden onder meer onderzoeken bij de gemeenten Hillegom, Breda en Leidschendam-Voorburg. De conclusie was in alle gevallen dat het bezwaarproces doelmatiger (beter, sneller en goedkoper) kon.

Vragen?