06 – 29 00 47 84 info@deleeuwbestuursrecht.nl

Bijzonder bestuursrecht

Met actuele kennis kom je verder!

Training 'Subsidierecht in de praktijk'

Bij afdelingen die bezig zijn op de terreinen welzijn, sport, cultuur wordt veel gewerkt met subsidies. Reden om te zorgen dat medewerkers goede kennis hebben van het hoofdstuk over subsidies in de Algemene wet bestuursrecht. Kennis die direct in de praktijk te gebruiken is.
Wij behandelen onder meer de kenmerken van het subsidiebegrip, de verschillen tussen subsidie en opdrachtverlening, aanvraag: vereisten aanvraag, onvolledige en herhaalde aanvraag, subsidieplafond (waarom en wanneer, verdeelregels), begrotingsvoorbehoud (waarom en wanneer, voorwaarden gebruik) de uitvoeringsovereenkomst, verlening en subsidievaststelling, intrekking en wijziging subsidieverlening, weigering subsidie voor nieuw tijdvak, betaling en terugvordering.

De omvang van de cursusgroep bedraagt maximaal 16 personen. Hierdoor is er ruimschoots gelegenheid voor cursisten om een eigen casus in te brengen en vragen te stellen.

Training ‘Overheid en privaatrecht’

Ook uw organisatie maakt – steeds meer ? – gebruik van het privaatrecht. U neemt deel in samenwerkingsverbanden, maakt gebruik van privaatrechtelijke rechtsvormen en u wordt steeds vaker aansprakelijk gesteld. Medewerkers die in de praktijk te maken hebben met het privaatrecht moeten beschikken over voldoende kennis. Het ontbreken van die kennis heeft tot gevolg dat u onnodig risico’s loopt. De eendaagse basiscursus ‘Overheid en privaatrecht’ beoogt deze kennis te geven.

Doelgroep: (Beleids-)medewerkers en juristen die in de praktijk regelmatig te maken krijgen met het sluiten van overeenkomsten. Voor het goed kunnen volgen van de cursus is enige rechtskennis aanbevolen.

We behandelen onder meer: de verschillen tussen privaatrecht en bestuursrecht, soorten van overeenkomsten, het convenant, bevoegdheden, beginselen van overeenkomstrecht, de overheid als contractpartner, totstandkoming van een overeenkomst, de onderhandelingsfase, algemene voorwaarden en de nakoming van de overeenkomst.

De omvang van de cursusgroep bedraagt maximaal 16 personen. Hierdoor is er ruimschoots gelegenheid voor deelnemers om te oefenen met casus, rollenspelen en om vragen te stellen.

Training 'Opstellen van verordeningen'

De training ‘Opstellen van Verordeningen’: een training die eigenlijk een ‘must’ is voor elke jurist bij een gemeente, waterschap of provincie. Of je er een maakt, toetst of toepast, je leert in deze training hoe decentrale regelgeving werkt, hoe je regels toepast en wat je er wel en niet mee kunt. Gericht op jouw dagelijkse praktijk.

Met een trainer van hoog niveau: een zeer ervaren juriste, werkzaam bij de Raad van State. Bevlogen als geen ander. Maar ook in staat om met enthousiasme haar kennis goed over te brengen. Met een mooie mix van theorie en praktische toepassing. Zelf oefenen. Groepen van 10 – 12 personen, ideaal voor een training die je de dag erna direct kan toepassen.

Wat te doen? Schrijf je in of zoek (minimaal) 6 collega’s bij elkaar en wij organiseren een training op maat bij je ‘in huis’.

Heeft u vragen?