06 – 29 00 47 84 info@deleeuwbestuursrecht.nl

Legal audits

Wij meten uw Juridische Kwaliteit!

Waarom besteden slimme overheidsorganisaties aandacht aan juridische kwaliteitszorg?

Om juridische risico’s te beperken en beheersbaar te houden.

Om exact te weten te komen waar u als organisatie risico’s loopt of om zicht te krijgen op kansen om juridisch gezien beter te presteren kunt u door ons een Legal audit laten uitvoeren. In samenwerking? Dat kan ook: samen met één of meer van uw juristen.

Wij voerden in de afgelopen 15 jaar enkele tientallen van deze Legal audits uit. Met onze beproefde methode naar ook altijd maatwerk. Het zijn onderzoeken met een korte doorlooptijd, deels bij u in huis. Vaak bestaand uit gerichte interviews en steekproefsgewijs dossieronderzoek.

Onze rapportages staan bekend om het heldere taalgebruik, duidelijke conclusies-  en praktijkgerichte, direct toepasbare aanbevelingen.

Altijd maatwerk

Een middelgrote gemeente kwam met de vraag om twee gerichte audits te houden: gericht op bezwaar en beroep en de ander gericht op de uitvoering van het mandaatbesluit. Het onderzoeksplan was maatwerk. De onderzoeker ging op zoek naar meningen, feiten en visie. De uitvoering ging voorspoedig en de onderzoeker ontdekte dat met simpele ingrepen en acties, veel te verbeteren viel. In zowel het werkproces als juridisch inhoudelijk.

Draagvlak

Een middelgrote gemeente had 6 jaar geleden een legal audit (een nulmeting) laten houden.  De gemeente stelde aan De Leeuw Bestuursrecht de vraag om een 1-meting te houden. Een onderzoek naar de stand van zaken, naar de maatregelen die intussen genomen waren en naar resultaten. Na interviews en gericht dossieronderzoek kwamen de onderzoekers tot praktijkgerichte aanbevelingen. Er was veel bereikt maar er waren nog juridische risico’s. De aanbevolen acties konden direct aangepakt worden met als resultaat dat de gemeente nog meer ‘in control’  kon komen.

Beheersbare risico's

Een fusiegemeente had behoefte aan een Legal Audit. Concrete onderzoeksvragen leidden tot een maatwerk – onderzoek. Het MT stelde de onderzoeksvragen vast en stond – mede daardoor – vierkant achter de audit. De onderzoekers konden na het onderzoek gericht advies geven over formatie, positionering van de juristen en juridische kaders en control om de juridische risico’s in beeld en beheersbaar te houden.

Heeft u vragen?