06 – 29 00 47 84 info@deleeuwbestuursrecht.nl

Mediation en bemiddeling

Met de focus op de oplossing!

De Leeuw Bestuursrecht benadert geschillen door de focus te richten op oplossingen en niet op ‘strijd’. Dat kan door de inzet van een mediator, een bemiddelaar of een jurist.
Wij beschikken over een grote pool in te zetten mediators. Generalisten en specialisten op terreinen als arbeidsverhoudingen, burengeschillen en andere geschillen die bij het openbaar bestuur aan de orde kunnen zijn.

Referentie: Een organisatie voor kinderopvang in Zuid-Holland had een arbeidsgeschil met een van de leidsters. Partijen voelden niets voor een juridische benadering maar wilden er graag samen uitkomen. Na korte intakegesprekken, kon het eerste mediationgesprek binnen een week plaatsvinden.
De gesprekspartner van de werkgever, de kinderopvangorganisatie:
“Zo’n arbeidsgeschil kost veel energie, irritatie en tijd. Ik ben blij dat ik voor mediation heb gekozen want de mediationgesprekken brachten in korte tijd uitkomst. Dick de Leeuw had als mediator een plezierige wijze van leiden en begeleiden van onze gesprekken en deed de juiste interventies. Het effect daarvan was dat de werknemer en ik in staat waren samen tot een goede oplossing te komen. Mediation werkt, dat heb ik inderdaad gemerkt! Ik kan mij nu weer richten op zaken die mij juist energie geven”.

Heeft u vragen?