06 – 29 00 47 84 info@deleeuwbestuursrecht.nl

Over ons

Zoekt u een interim – overheidsjurist?

“Wij” zijn meer dan 150 freelance – overheidsjuristen. “Over ons“ gaat dus over een grote variatie interim-juristen voor de overheid.
Met één telefoontje of één e-mail heeft u toegang tot ons.
Wij zetten ons in voor u en uw organisatie. Zeker als u op zoek bent naar kwaliteit en een snelle start.
Zoekt u een gemeentejurist of waterschapsjurist om een capaciteitsprobleem op te lossen?
Zoekt u een provinciejurist of een rijksjurist die u ondersteunt op een specifiek terrein?
Dan belt u met Dick de Leeuw.

Dick de Leeuw is de drijvende kracht achter De Leeuw Bestuursrecht. Hij heeft een brede achtergrond in het openbaar bestuur. Hij heeft 20 jaar gewerkt (als gemeentejurist en manager) bij twee gemeenten: Delft en Den Haag. In het jaar 2000 maakte hij de overstap van ‘bij de overheid’ naar ‘voor de overheid’. Als trainer, onderzoeker, mediator, interim-jurist, juridisch adviseur a.i. en interimmanager vervulde hij vanuit Leeuwendaal opdrachten bij diverse waterschappen en veel gemeenten. In 2012 startte hij ‘De Leeuw Bestuursrecht’ met de focus op diensten om de juridische functie bij overheidsinstanties sterker te maken, te adviseren en te ondersteunen.

Senior Juridisch Adviseur met een brede ervaring binnen de overheid. Ervaring met zowel bestuurs- als privaatrecht. AJZ – profiel. Ervaring met juridische control en kwaliteitszorg.

Senior Juridisch Adviseur

Zeer ervaren Jurist omgevingsrecht. Brede ervaring het ruimtelijk domein. Bij afdeling Vergunningen en handhaving en bij Ruimtelijke ordening. Veel ervaring met adviseren en procederen in bezwaar en beroep.

Jurist omgevingsrecht

Juridisch specialist in het sociaal domein. Behandelaar van bezwaar en beroep, zowel bij WMO-zaken als op het terrein van de Participatiewet. Ervaring met coaching. Bedreven in ‘de andere aanpak’

Juridisch specialist

Heeft u vragen?