06 – 29 00 47 84 info@deleeuwbestuursrecht.nl

Uitbesteden van bezwaarbehandeling

Vakkundige en volledige ontzorging

Wij zien een trend: steeds meer overheidsorganisaties kiezen er voor de bezwaarbehandeling deels of geheel uit te besteden. Dat kan ook heel goed. Het is een hoeveelheid en soort werk dat zich prima leent voor uitbesteding. Wij zorgen ervoor en ontzorgen u. De mogelijkheden zijn legio, onze ervaringen zijn talrijk.

Twee van de vele mogelijkheden:

  • U kiest ervoor dat de secretaris van uw bezwarencommissie een interim-jurist is en dat deze jurist (of indien dat nodig is: meer juristen) alle bezwaarzaken in uw gemeente in behandeling neemt. Het administratief-logistieke werk blijft wel in uw organisatie.
  • U heeft een overzichtelijke piek in het werk en besluit om een bepaald aantal cq een bepaalde categorie bezwaarzaken uit te besteden.
N

Wij zorgen ervoor dat er altijd beslist kan worden binnen de beslistermijn

N

Wij zorgen ervoor dat er ook ruimte is voor premediation / de andere aanpak / bellen bij bezwaar

N

Wij nemen over wat u wilt uitbesteden

N

Wij hanteren de werkwijze die u gewend bent of voor ogen heeft

N

Wij zorgen ervoor dat de leerfunctie van bezwaarbehandeling gewaarborgd is

N

Wij zorgen ervoor dat de zeeffunctie van bezwaarbehandeling optimaal is

Vragen?